Tại sao cần Machine learning

Baymax
Baymax

Nếu trả lời được câu hỏi trên, bạn đã thật sự hiểu được động lực nghiên cứu trong lĩnh vực này và tại sao bạn cần kiến thức về Machine learning. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày một số lý do chỉ có Machine learning mới có thể giải quyết được mà việc lập trình thủ công không thể nào đạt được. Tiếp tục đọc “Tại sao cần Machine learning”

Advertisement