Exploratory Data Analysis: Các hệ thống Plotting

xyplot plotting 2x2
Trong bài viết này, ta sẽ khảo sát tổng quan ba hệ thống plotting trong R. Mỗi hệ thống có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về ý tưởng tổng quát của các hệ thống này. Ở các bài viết sau, ta sẽ đi vào chi tiết hơn.

Hệ thống Base Plotting

Hệ thống đầu tiên là Base Plotting. Đây là hệ thống có mặt sớm nhất trong R và được sử dụng như là “Bảng màu của họa sĩ”. Điều này có nghĩa là ta sẽ bắt đầu với một tờ giấy trắng. Sau đó, ta sẽ từ từ vẽ các thông tin biểu đồ lên tờ giấy này.

Thông thường, ta sẽ bắt đầu với hàm plot(). Sau đó, ta sẽ thêm các ghi chú lên đó. R cung cấp các hàm ghi chú lên biểu đồ như text(), lines(), points(), và axis(). Nhược điểm của hệ thống plotting này đó là ta không thể phục hồi lại lệnh trước đó nếu đã lỡ xuất ra rồi.

Ta sẽ khảo sát và plot() tập dữ liệu cars. Tập dữ liệu này cho biết thông tin quan hệ giữa khoảng cách để dừng một chiếc xe với một tốc độ cho trước. Tập dữ liệu được thu thập từ những năm 1920.

head(cars)
 speed dist
1   4  2
2   4  10
3   7  4
4   7  22
5   8  16
6   9  10

# plot tập dữ liệu cars ra màn hình
with(cars, plot(speed, dist))
Plotting cars
Plotting cars

Đơn giản phải không nào. Ta có thể quan sát được mối quan hệ giữa hai biến speed và distance. Biến thứ nhất biểu diễn theo trục x, biến còn lại biểu diễn theo trục y.

Kế tiếp, ta sẽ ghi chú thêm thông tin bằng hàm text().

text(mean(cars$speed),max(cars$dist),"SWIRL rules!")
Adding text
Adding text

Hệ thống Latice

Bây giờ, ta sẽ chuyển sang hệ thống plotting thứ hai, hệ thống Lattice. Không như Base, Lattice biểu diễn biểu đồ chỉ bằng một hàm duy nhất như xyplot() hay bwplot(). Khoảng cách biên sẽ được tự động canh chỉnh. Hệ thống này đặc biệt hữu dụng khi ta muốn quan sát mối quan hệ giữa biến x và y khi đặt trong mục z. Ngoài ra, hệ thống này cũng được sử dụng để hiển thị nhiều biểu đồ cùng lúc.

Hạn chế của Lattice đó là ta chỉ được phép gọi hàm plot một lần và không được quyền thêm các ghi chú như Base. Ta lấy ví dụ tập dữ liệu của 50 tiểu bang của US.

head(state)
      Population Income Illiteracy Life.Exp Murder HS.Grad Frost  Area
Alabama     3615  3624    2.1  69.05  15.1  41.3  20 50708
Alaska      365  6315    1.5  69.31  11.3  66.7  152 566432
Arizona     2212  4530    1.8  70.55  7.8  58.1  15 113417
Arkansas     2110  3378    1.9  70.66  10.1  39.9  65 51945
California   21198  5114    1.1  71.71  10.3  62.6  20 156361
Colorado     2541  4884    0.7  72.06  6.8  63.9  166 103766
      region
Alabama   South
Alaska    West
Arizona   West
Arkansas  South
California  West
Colorado   West

Như chúng ta có thể thấy, state chứa 9 mẫu thông tin cho 50 tiểu bang của US. Biến cuối cùng là region cho ta biết phân vùng của từng tiểu bang. Ta dùng hàm table để xem US có bao nhiêu vùng.

table(state$region)

  Northeast     South North Central     West 
      9      16      12      13

Như vậy ở US có 4 vùng và 50 tiểu bang được sắp trong các phân vùng này. Ta dùng hàm xyplot() của Lattice để biểu diễn mối quan hệ giữa Life.Exp và Income trên 4 phân vùng này.

xyplot(Life.Exp ~ Income | region, data = state, layout = c(4, 1))
xyplot plotting 4x1
xyplot plotting 4×1

Ở biểu đồ trên, ta thấy dữ liệu được biểu diễn tương ứng với 4 vùng trên cùng một dòng. Dựa vào biểu đồ trên, ta có thể xác định được vùng phía Nam có mức sống thấp nhất.

Ta có thể layout lại biểu đồ trên như sau

xyplot(Life.Exp ~ Income | region, data = state, layout = c(2,2))
xyplot plotting 2x2
xyplot plotting 2×2

Ta có thể thấy mọi ghi chú hay layout đều được Lattice tự động hiệu chỉnh mà không cần ta phải động tay vào.

Hệ thống ggplot2

Hệ thống plotting cuối cùng là ggplot2. Đây là hệ thống kết hợp cả hai ưu điểm của hệ thống base và lattice. Ta có thể tự động hóa việc layout cũng như hiệu chỉnh được thông tin ghi chú sau khi đã xuất biểu đồ ra màn hình.

Mặc dù ggplot2 khá giống với lattice nhưng lại dễ sử dụng và dễ hình dung hơn. Ta có thể hiệu chỉnh lại các giá trị mặc định của nó. gg là viết tắt của “grammar of graphics”. Ta có thể điều khiển được mặt hiển thị của biểu đồ.

Ta lấy ví dụ với tập dữ liệu mpg. Tập dữ liệu cung cấp thông tin về nhiên liệu của các mẫu xe từ năm 1999 và 2008. Ta tiến hành quan sát tập dữ liệu này

head(mpg)
 manufacturer model displ year cyl   trans drv cty hwy fl  class
1     audi  a4  1.8 1999  4  auto(l5)  f 18 29 p compact
2     audi  a4  1.8 1999  4 manual(m5)  f 21 29 p compact
3     audi  a4  2.0 2008  4 manual(m6)  f 20 31 p compact
4     audi  a4  2.0 2008  4  auto(av)  f 21 30 p compact
5     audi  a4  2.8 1999  6  auto(l5)  f 16 26 p compact
6     audi  a4  2.8 1999  6 manual(m5)  f 18 26 p compact

dim(mpg)
[1] 234 11

Để biết được có bao nhiêu mẫu xe trong tập dữ liệu, ta dùng hàm table() để thống kê trên thuộc tính mpg$model.

table(mpg$model)

      4runner 4wd           a4       a4 quattro 
           6           7           8 
      a6 quattro         altima   c1500 suburban 2wd 
           3           6           5 
         camry      camry solara      caravan 2wd 
           7           7           11 
         civic        corolla        corvette 
           9           5           5 
   dakota pickup 4wd      durango 4wd     expedition 2wd 
           9           7           3 
     explorer 4wd    f150 pickup 4wd      forester awd 
           6           7           6 
  grand cherokee 4wd       grand prix          gti 
           8           5           5 
      impreza awd         jetta    k1500 tahoe 4wd 
           8           9           4 
land cruiser wagon 4wd         malibu         maxima 
           2           5           3 
    mountaineer 4wd        mustang     navigator 2wd 
           4           9           3 
      new beetle         passat     pathfinder 4wd 
           6           7           4 
  ram 1500 pickup 4wd      range rover         sonata 
          10           4           7 
        tiburon   toyota tacoma 4wd 
           7           7

Ta có 38 mẫu xe qua thống kê trên. Ta muốn quan sát mối quan hệ giữa dung tích động cơ và nhiên liệu tiêu thụ. Do đó, ta dùng hàm qplot() để biểu diễn mối quan hệ này.

qplot(displ, hwy, data = mpg)
Plotting mpg
Plotting mpg

Không có gì đáng ngạc nhiên khi quan sát biểu đồ trên. Ta thấy dung tích động cơ càng lớn thì tiết kiệm nhiên liệu càng ít.

Qua bài viết trên, ta đã làm quen với ba hệ thống plotting cơ bản (base plotting, lattice, và ggplot2).

Nguồn tham khảo: http://swirlstats.com/

Advertisements

3 thoughts on “Exploratory Data Analysis: Các hệ thống Plotting

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s