Quy trình khai thác dữ liệu theo tiêu chuẩn mới

Các phương pháp truyền thống để khai thác dữ liệu như CRISP-DM (Cross Industrial Standard Processes for Data Mining) có một vài thiếu sót. Trong bài viết này, kdnuggets sẽ trình bày những mặt hạn chế trong CRISP-DM và giới thiệu hướng tiếp cận mới Standard Methodology for Analytics Models giúp cải thiện những khuyết điểm này.

Methodology analytical models

Methodology analytical models

REASON method

REASON method

Tham khảo thêm: