Khai thác tập phổ biến (frequent itemsets) với thuật toán Apriori

Chips and soda
Chips and soda

Bài toán khai thác tập phổ biến (frequent itemset) là bài toán rất quan trọng trong lĩnh vực data mining. Bài toán khai thác tập phổ biến là bài toán tìm tất cả tập các hạng mục (itemset) S có độ phổ biến (support) thỏa mãn độ phổ biến tối thiểu minsupp: supp(S) \geq minsupp.

Dựa trên tính chất của tập phổ biến, ta có phương pháp tìm kiếm theo chiều rộng (thuật toán Apriori (1994)) hay phương pháp phát triển mẫu (thuật toán FP-Growth (2000)). Trong bài viết này, ta sẽ nói về Apriori cùng với một số ví dụ minh họa khi chạy thuật toán này.

Các khái niệm cơ bản

Để minh họa cho các khái niệm, ta lấy ví dụ CSDL với các giao dịch sau.

TID (mã giao dịch) Itemset (tập các hạng mục)
1 A, B, E
2 B, D
3 B, C
4 A, B, D
5 A, C
6 B, C
7 A, C
8 A, B, C, E
9 A, B, C
 • Hạng mục (item): mặt hàng A = apple, B = bread, C = cereal, D = donuts, E = eggs.
 • Tập các hạng mục (itemset): danh sách các hạng mục trong giỏ hàng như \{A, B, C, D, E\}.
 • Giao dịch (transaction): tập các hạng mục được mua trong một giỏ hàng, lưu kèm với mã giao dịch (TID).
 • Mẫu phổ biến (frequent item): là mẫu xuất hiện thường xuyên trong tập dữ liệu như \{A, C\} xuất hiện khá nhiều trong các giao dịch.
 • Tập k-hạng mục (k-itemset): ví dụ danh sách sản phẩm (1-itemset) như \{A, B, C\}, danh sách cặp sản phẩm đi kèm (2-itemset) như \{\{A, B\}, \{A, C\}\}, danh sách 3 sản phẩm đi kèm (3-itemset) như \{\{A, B, C\}, \{B, C, E\}\}.
 • Độ phổ biến (support): được tính bằng supp(X) = \frac{count(X)}{|D|}. X = {B, C} là tập các hạng mục, D là cơ sở dữ liệu (CSDL) giao dịch.
 • Tập phổ biến (frequent itemset): là tập các hạng mục S (itemset) thỏa mãn độ phổ biến tối thiểu (minsupp – do người dùng xác định như 40% hoặc xuất hiện 5 lần). Nếu supp(S) \geq minsupp thì S là tập phổ biến.
 • Tập phổ biến tối đại (max pattern) thỏa
  • supp(X) \geq minsupp
  • không tồn tại |X’| > |X|, với X’ cũng phổ biến
 • Tập phổ biến đóng (closed pattern) thỏa
  • supp(S) \geq minsupp
  • không tồn tại |X’| > |X| mà supp(X’) = supp(X)
 • Luật kết hợp (association rule): kí hiệu X \rightarrow Y, nghĩa là khi X có mặt thì Y cũng có mặt (với xác suất nào đó). Ví dụ, A \rightarrow B; A,B \rightarrow C; B,D \rightarrow E.
 • Độ tin cậy (confidence): được tính bằng conf(X) = \frac{supp(X+Y)}{supp(X)}.

Ta có thể biến đổi CSDL về dạng nhị phân để dễ tính toán.

TID (mã giao dịch) A B C D E
1 1 1 0 0 1
2 0 1 0 1 0
3 0 1 1 0 0
4 1 1 0 1 0
5 1 0 1 0 0
6 0 1 1 0 0
7 1 0 1 0 0
8 1 1 1 0 1
9 1 1 1 0 0

Bài toán khai thác luật kết hợp

Cho độ phổ biến tối thiểu (minsupp) và độ tin cậy tối thiểu (minconf) do người dùng xác định.

Cho tập các hạng mục I={i_1, i_2, ..., i_m} và CSDL giao dịch D={t_1, t_2, ..., t_n}, với t_i={i_{i1}, i_{i2}, ..., i_{ik}}i_{ij} \in I.

Bài toán khai thác luật kết hợp là bài toán tìm tất cả các luật dạng X \rightarrow Y (X, Y là tập con của I và X giao Y = {}) thỏa mãn độ phổ biến và độ tin cậy tối thiểu. supp(X \rightarrow Y) \geq minsupp, conf(X \rightarrow Y) \geq minconf .

Quy trình khai thác luật kết hợp

Bước 1: Tìm tất cả các tập phổ biến (theo ngưỡng minsupp).

Bước 2: Xây dựng luật từ các tập phổ biến

 • Đối với mỗi tập phổ biến S, tạo ra tất cả các tập con khác rỗng của S.
 • Đối với mỗi tập con khác rỗng A của S (|A| < |S|). Luật A \rightarrow (S - A) là luật kết hợp cần tìm nếu: conf (A \rightarrow (S - A)) = \frac{supp(S)}{supp(A)} \geq minconf .

Từ bài toán khai thác luật kết hợp chuyển thành bài toán khai thác tập phổ biến : độ phức tạp tính toán cao.

Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng Apriori

Nguyên tắc loại bỏ của Apriori: Nếu không phải là tập phổ biến thì tập bao nó cũng không phổ biến.

Phương pháp:

 1. Tìm tất cả các tập phổ biến 1- hạng mục (C_1).
 2. Tạo các tập ứng viên kích thước k-hạng mục (k – candidate itemset) từ các tập phổ biến có kích thước (k-1)-hạng mục. Ví dụ, tạo ứng viên C_2 từ tập phổ biến C_1.
 3. Kiểm tra độ phổ biến của các ứng viên trên CSDL và loại các ứng viên không phổ biến ta được L_i (i = {1, 2, ..., k}).
 4. Dừng khi không tạo được tập phổ biến hay tập ứng viên L_k = \{\} hay C_k = \{\}.

Ví dụ thuật toán Apriori với minsupp = 50%

Apriori example
Apriori example

Mã giả

# buoc 2: loai bo de giam so luong C_{k+1}
# Input:
# c: tap ung vien kich thuoc k+1
# L_k: tap pho bien (frequent itemset) kich thuoc k
# Output:
# True/False
def has_infrequent_subset(c, L_k):
  for subset in c:
    if subset not in L_k:
      return True
    return False
# buoc 3: tao tap ung vien k+1-hang muc
# gom 2 buoc join + prune
# Input:
# L_k: tap pho bien (frequent itemset) kich thuoc k
# Output:
# C_{k+1}: tap ung vien kich thuoc k+1
def apriori_gen(L_k):
  # tap ung vien kich thuoc k+1
  C_k_1 = []
  for i1 in L_k:
    for i2 in L_k:
      # generate candidate by check length
      range_k = range(len(i1)) # range_k = {0, 1, ..., k-1}
      for k in range_k:
        if i1[k] == i2[k]: # make sure generate only 1 additional item
          continue
        if i1[k] = minsupp:
      L_k = C_k_1
      L.append(L_k)

  return L

Đánh giá thuật toán

Apriori là thuật toán đơn giản, dễ hiểu và dễ cài đặt. Tuy nhiên, Apriori có các nhược điểm như:

 • Phải duyệt CSDL nhiều lần. Với I = {i_1, i_2, ..., i_{100}}, số lần duyệt CSDL sẽ là 100.
 • Số lượng tập ứng viên rất lớn: 2^{100} - 1 = 1.27 * 10^{30}.
 • Thực hiện việc tính độ phổ biến nhiều, đơn điệu.

Cải tiến Apriori : ý tưởng chung

 • Giảm số lần duyệt CSDL
 • Giảm số lượng tập ứng viên
 • Qui trình tính độ phổ biến thuận tiện hơn

Tham khảo thêm: http://www.kdnuggets.com/2016/04/association-rules-apriori-algorithm-tutorial.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s