Soạn slides bằng Beamer

latex beamer
latex beamer

Ngoài chức năng soạn thảo văn bản, LaTex còn có Beamer là một định dạng dùng để soạn slide trình chiếu. Do đặc thù của báo cáo khoa học là chú trọng nội dung và kết quả nghiên cứu hơn là trình chiếu animation sinh động như thường được thấy tại các buổi triễn lãm bán hàng. Beamer hướng đến sự đơn giản trong cách dàn trang cũng như tập trung nhiều vào việc hiển thị các công thức toán và bảng biểu. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ cấu trúc một slide trình chiếu đơn giản sử dụng định dạng Beamer của LaTeX.

Github: https://github.com/ongxuanhong/latex-thesis-template

Chọn theme và soạn slide

Để khởi tạo cấu trúc cơ bản cho beamer, ta có thể sử dụng Wizard > Quick Beamer Presentation của TexMaker.

wizard creating beamer
wizard creating beamer

Beamer cung cấp nhiều theme khác nhau để bạn lựa chọn. Bạn có thể tham khảo theme matrix tại  https://www.hartwork.org/beamer-theme-matrix/

beamer themes
beamer themes

Nội dung các chương có thể tham khảo thêm tại bài viết này.

\documentclass[11pt]{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphics} % thư viện để hiển thị ảnh
\usepackage{caption} % thư viện để đặt caption
\usepackage{booktabs} % thư viện để vẽ table
\usepackage{hyperref} % thư viện để link tới các chương

% thông tin bìa slide
\author{ONG, Hong Xuan}
\title{LaTex Thesis Template}
\institute{Japan Advanced Institute of Science And Technology}

% đánh số cho caption và footline
\setbeamertemplate{caption}[numbered]
\setbeamertemplate{footline}[frame number]

% danh sách các lệnh tự định nghĩa
\newcommand{\argmax}{\arg\!\max}

\begin{document}

\begin{frame}
\titlepage % tạo trang bìa slide
\end{frame}

\begin{frame}{Contents}
\tableofcontents % tạo bảng nội dung
\end{frame}

% ví dụ cho section introduction
\section{Introduction}
\begin{frame}{Introduction}
\begin{itemize}
\item Introduction 1
\item Introduction 2
\item Introduction 3
\end{itemize}
\end{frame}

% ví dụ cho sub-section introduction
\subsection{Related works}
\begin{frame}{Related works}

% ví dụ nhúng hình ảnh vào slide
\begin{figure}[h!]
\includegraphics[width=0.9\linewidth]{charts/writing-thesis.png}
\caption{Caption of this graph.}
\label{fig:writing-thesis}
\end{figure}
\end{frame}

\section{Background}
\begin{frame}{Background}
\begin{center}

% ví dụ tạo bảng biểu cho slide
\begin{tabular} {l l l l l}
\toprule
\it Column 1 & \it Column 2 & \it Column 3 & \it Column 4 \\
\midrule

Row 1.1 & Row 1.2 & Row 1.3 & Row 1.4 \\
Row 2.1 & Row 2.2 & Row 2.3 & Row 2.4 \\

\bottomrule
\end{tabular}

\captionof{table}{Caption of this table.\label{table:table-template}}
\end{center}
\end{frame}

\section{Proposed method}
\begin{frame}{Proposed method}

% ví dụ nhúng công thức toán vào slide
Some mathematics formula $$F(x) = \argmax_{y \in GEN(x)} w \cdot f(x, y)$$
\end{frame}

\section{Evaluation}
\begin{frame}{Evaluation}
\begin{itemize}
\item Evaluation 1
\item Evaluation 2
\item Evaluation 3
\end{itemize}
\end{frame}

\section{Conclusion}
\begin{frame}{Conclusion}
\begin{itemize}
\item Conclusion 1
\item Conclusion 2
\item Conclusion 3
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Q\&A}
\begin{center}
\Huge Thank You
\end{center}
\end{frame}

\begin{frame}{References}
\begin{itemize}
\item Mario Baroni, Simon Maguire, and William Drabkin. The concept of musical grammar.\textit{Music Analysis}, 1983.
\item References 2
\item References 3
\end{itemize}
\end{frame}
\end{document}

Các thành phần thường dùng trong Beamer

  • section: dùng để tạo chương
  • subsection: dùng để tạo danh mục con
  • frame: slide chứa nội dung
  • itemize: dùng để liệt kê các ý
  • figure: dùng để nhúng hình ảnh
  • tabular: dùng để tạo bảng biểu
  • columns: dùng để layout slide
  • block: dùng để đóng khung các phát biểu

Để hiểu thêm về các thành phần này, bạn có thể tham khảo thêm bài viết http://web.mit.edu/rsi/www/pdfs/beamer-tutorial.pdf

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s