Liệu Deep Learning có làm cho các thuật toán machine learning khác trở nên lỗi thời?

Deep learning vs other Machine learning algorithms

Deep learning vs other Machine learning algorithms – created by Eren Golge.

Liệu deep learning có làm cho các thuật toán khác trở nên lỗi thời, hay nó quá phức tạp để áp dụng cho các bài toán quá đơn giản? Ta sẽ thảo luận về hai vấn đề này.

Tiếp tục đọc

Deep Learning huấn luyện để hiểu văn bản

Language Development

Language Development

Hãy quên đi ý nghĩa của từ ngữ (words), quên đi ngữ pháp (grammar), quên đi cú pháp (syntax), quên đi cả khái niệm (concept) của từ vựng. Bây giờ hãy để máy tính tự nó tìm hiểu mọi thứ từ đầu.

Đây là câu chuyện tuyệt vời mà Xiang Zhang và Yann LeCun từ NYU trong một bài báo gần đây của họ “Text Understanding from Scratch”. Họ thừa nhận rằng deep learning có thể làm cho máy tính hiểu được văn bản (text understanding), mà không cần bất kỳ kiến thức gì về ngôn ngữ.

Tiếp tục đọc

Những ứng dụng thương mại của Deep learning

Deep learning có mặt ở mọi nơi. Trên Amazon và Netflix: cung cấp những thông tin được cá nhân hóa (personalized recommendations). Trên smartphone: giúp kích hoạt trợ lý bằng giọng nói. Trên các website và ứng dụng di động: giúp cho nội dung quảng cáo nhắm đến khách hàng tiềm năng chính xác hơn. Deep learning giúp cho doanh nghiệp thu được những thông tin hữu ích từ dữ liệu phi cấu trúc (unstructured data).

8 Types of data

8 Types of data

Các doanh nghiệp ngày nay đang cố gắng tận dụng những dữ liệu phi cấu trúc (photographs, videos, chat logs, các văn bản) để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Họ đang tận dụng khả năng thông minh của deep learning trong việc tự động hoá các tiến trình kinh doanh này.

Trong bài viết này, ta sẽ nói về deep learning, những thách thức về dữ liệu lớn, và các ứng dụng thương mại trong thực tế của deep learning.

Tiếp tục đọc