Recurrent Neural Networks là gì

A recurrent neural network and the unfolding in time of the computation involved in its forward computation

A recurrent neural network and the unfolding in time of the computation involved in its forward computation

Recurrent Neural Networks (RNNs) là một trong những mô hình Deep learning được đánh giá có nhiều ưu điểm trong các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Tuy nhiên để nắm bắt ngay mô hình này không phải là điều đơn giản, ta cần có background thật vững về Neural Network, khảo sát rất nhiều tài liệu cũng như tự cài đặt một vài chương trình minh hoạ đơn giản để có thể hiểu được cơ chế hoạt động của mô hình này.

Do đó, trong bài viết này, tôi sẽ trình bày các khái niệm, các đặc điểm cũng như những ứng dụng của RNNs (tạm dịch là mạng nơ-ron tái phát) trong các bài toán thực tế.

Tiếp tục đọc

Natural Language Processing MindMap

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) là gì?

natural langage processing

natural langage processing

Các doanh nghiệp hiện nay đang đối mặt với “cơn lũ” dữ liệu về mọi mặt: feedback của khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh, emails của khách hàng, tweets, thông tin họp báo, hồ sơ pháp lý, các văn bản về sản phẩm và kĩ thuật. Việc khai thác được những dữ liệu này là điểm mấu chốt để các doanh nghiệp có thể triển khai nhanh chóng các quyết định của mình so với đối thủ cạnh tranh.

Vấn đề ở đây là gì? Có quá nhiều thông tin để xử lý cùng lúc (hơn 85% dữ liệu trên thế giới không có cấu trúc), và kích thước dữ liệu ngày càng tăng. Đối với nhiều doanh nghiệp, điều này là bất khả thi để điều động nhân sự đọc tất cả mọi thứ được cho là quan trọng (các khách hàng đang nói gì về sản phẩm, những đối thủ cạnh tranh của chúng ta đang làm gì).

Tiếp tục đọc